"Maliyyəçi olmayanlar üçün maliyyənin əsasları" təlimi

Şirkətinizdə daha çevik və səmərəli idarəetmə sisteminin qurulmasını istəyirsinizsə, menecerləriniz maliyyənin əsaslarını bilməlidirlər. Bu təlim sadə və anlaşılan formada sizə maliyyənin və uçotun əsaslarını öyrədəcək. Bu sizin maliyyə və biznes bacarıqlarınızı irəliyə aparmaqla iş yerində daha effektiv və səmərəli qərarların verilməsinə yardım edəcək. 

Təlim mühasibat uçotunun əsaslarından başlayaraq maliyyə hesabatlarının oxunmasını və təhlil olunmasını izah edir.  

Siz aşağıdakıları öyrnəmiş olacaqsınız: 
  • Maliyyəçi və mühasiblə eyni dildə danışmaq
  • Maliyyə hesabatlarını başa düşmək
  • Maliyyə hesabatlarını təhlil etmək
  • Şirkətin maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətini   qiymətləndirmək
  • Şirkət/Şöbənin büdcəsini hazırlamaq
Bu təlim şirkətlərin rəhbərliyi, satış menecerləri, fərdi sahibkarlar, bankların kredit mütəxəssisləri və gənc mühasiblər üçün faydalı ola bilər. Təlimin proqramı və vaxt cədvəli aşağıdakı kimidir:
 
Giriş 30 dəq.
Maliyyənin Rolu 45 dəq.
Maliyyə Hesabatlarının Strukturu 150 dəq.
--Mənfəət Zərər --
--Balans Hesabatı --
--Hesablama Metodu --
Maliyyə Hesabatlarının Təhlili 150 dəq.
--Gəlirlik --
--Səmərəlilik --
--Likvidlik --
--Borclanma --
Pul Hərəkətləri Hesabatı 45 dəq.
Vergilər 30 dəq.
--Mənfəət Vergisi --
--ƏDV --
--Mənbədən Tutulan Vergilər --
Büdcələmə 30 dəq.
Cəmi   8 saat
 
Təlim və bütün materiallar Azərbaycan dilində təqdim olunur.
 
Şirkətlər üçün təlimin qiyməti xüsusi uyğunlaşdırmaların həcmindən asılı olaraq 1,300 AZN-dan 1,950 AZN-a qədər dəyişə bilər. Fiziki şəxslər və ya fərdi qaydada iştirak etmək istəyənlər üçün təlimin qiyməti 1 (bir) iştirakçı üzrə 180 AZN təşkil edir.
 
İştirak etmək və ya daha ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı anketi doldurun. Biz tezliklə Sizinlə əlaqə saxlayacayıq!